Gwarancja zadowolenia

Warunkiem niezbędnym do otrzymania gwarancji na usługi stomatologiczne wykonywane w Gabinecie są wizyty kontrolne nie rzadziej niż co 6 miesięcy, w czasie których ma miejsce przegląd stanu uzębienia i ocena higieny jamy ustnej.

Czas trwania gwarancji:

 • wypełnienia kompozytowe światłoutwardzalne – 1 rok
 • stałe uzupełnienia protetyczne jak korony i mosty licowane porcelaną – 2 lata

Gwarancja nie obejmuje:

 • prac tymczasowych
 • prac wykonanych na wyraźne życzenie Pacjenta, przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczeniu lub braku gwarancji
 • leczenia kanałowego
 • mechanicznych uszkodzeń protez ruchomych
 • naprawek prac protetycznych
 • korekt, cementowania prac protetycznych wykonanych w innym gabinecie

  Gwarancja przestaje obowiązywać w przypadku:

 • niedostatecznej higieny jamy ustnej
 • nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych
 • nieszczęśliwych wypadków
 • naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu
 • współistniejących chorób ogólnych wpływających na zdrowie narządu żucia, jak cukrzyca, padaczka, osteoporoza