Raty

Raty

Mając na uwadze wygodę oraz swobodę wyboru, proponuję Państwu możliwość rozłożenia zapłaty za usługi na raty. W tym celu podjąłem współpracę z firmą LUKAS – jedną z najbardziej znanych w naszym kraju.

Aby wykonać usługę na raty w systemie LUKAS wystarczy przedłożyć:

 • Dwa dokumenty tożsamości (w tym dowód osobisty)
 • Dokumenty poświadczające fakt uzyskiwania stałych dochodów

W zależności od źródła uzyskiwanego dochodu dokumentami tymi są:

 • zatrudnieni na podstawie umowy o pracę:
  Aktualne zaświadczenie o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto za ostatnie 3 miesiące
  Pobierz dokument w formacie PDF (70 kB)
 • emeryci i renciści: Ostatni odcinek emerytury (renty) lub kserokopia* ostatniej waloryzacji
 • prowadzący gospodarstwo rolne: Zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa lub nakaz płatniczy oraz kserokopia* ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS lub kserokopia* ostatniego dowodu wpłaty podatku rolnego
 • prowadzący działalność gospodarczą: Kserokopia* wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz kserokopie* dowodów wpłaty podatku dochodowego za ostatnie trzy miesiące
 • inne źródła dochodu: Według indywidualnych ustaleń z LUKAS Bankiem.

*) oryginał do wglądu

Jeżeli korzystali Państwo wcześniej z zakupów w systemie LUKAS i terminowo spłacali lub spłacają raty to:

 • otrzymają Państwo kredyt jeszcze łatwiej i szybciej – przedstawiając jedynie dowód osobisty (bez zaświadczenia o zarobkach),
 • nie ma potrzeby dokonywania wpłaty własnej,
 • mają Państwo ułatwiony dostęp do wyższych kwot kredytów,

Więcej informacji wkrótce. Oprócz tego zapraszam do zapoznania się z ofertą firmy LUKAS.